Манифест (Обръщение) за етичното финансиране на електронното лидерство и дигиталните умения  

След проведената международна конференция на 27 и 28 септември 2016 г. в Международния панаир Пловдив, България на тема „Етично финансиране и дигитални технологии“, съпътствана с обмяна на идеи и добри практики, решихме да изложим в този Манифест (обръщение) нашите наблюдения за развитието на света и да отправим призив за формиране на принципи за популяризиране на сътрудничеството  чрез  Интернет, за етично финансиране на електронното лидерство и дигиталните умения (е-уменията).

 

По целия свят индустриалната икономика и нейните институции започват да намаляват своята   ефективност и  не   участват   пълноценно   в   човешкото развитие. „Планините от дългове“, младежката безработица, неравенството  и липсата на иновации са предизвикателства пред Европа.

 

Едновременно с това преимуществата на новите технологии и индустрии, както и новата цивилизация, стават все по-ясни. В момента обществото разполага с Интернет – най-мощната платформа за обединяване на хората, преодолявайки границите, глобализирайки световните процеси. Налице са знанията, ясни са дигиталните умения (е-уменията), които са необходими за осигуряване на устойчив растеж и социално развитие за справедлив свят.

 

Съставителите и подкрепящите този Манифест (обръщение):

„Асоциация   за    етично    финансиране”   (АЕФ – www.kefp.eu), „Българо-индийският технологичен форум Махатма Ганди“    (БИТ Форум), „Българска асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране“ (БАККОМ – www.baccom.eu), ИИХТ – България (www.iiht.bg), „Корпорация за технологии и иновации“ АД (КТИ АД – www.saedinenie.com) и „ИТ Академия“ АД (www.itakademia.bg), Институт ИМА –  проф. Г. Ганчев подкрепят  кампанията  за  „Е-умения  за  работа“ като  инициатива  на Европейската комисия, с този „Манифест“ и с всичките си действия.

 

Преди всичко желанието ни е да се отвори прозорец към Изтока и Индия, където са разработени блестящи инициативи от образованието и науката до новите подходи за технологична ангажираност и сътрудничество, съдържащи нов набор от принципи на 21-ви век – сътрудничество, откритост, споделяне, независимост и цялост.

 

Този  Манифест  е  за  всички, които  живеят  с  грижата  за  създаването  и поддържането на технологична грамотност и електронно квалифицирани кадри  за  21и  век.  Само  те  могат  да  осигурят  „електронните  лидери“ за развитието  на  света  и  Европа.  Индия  ни  дава  такъв  пример  със  своите глобални мениджъри.

 

Считаме, че „несъответствието” в дигиталната грамотност (е-умения) е проблем на нашето общество с огромен мащаб и главна причина за неустойчивото развитие на икономиката. Работниците и мениджърите трябва да се учат, както никога досега, защото благодарение на мрежовите бизнес модели, те се конкурират в реално време с целия свят.

 

Европейският съюз е инициатор на „Манифеста за е-умения“ (2015), като много от най-големите световни технологични корпорации формулират най-важните принципи и насоки за развитие на света, които ние също възприемаме.

 

Нашият Манифест е за съчетаването на дигиталната грамотност и популяризиране на сътрудничеството чрез Интернет, и електронното лидерство чрез етично финансиране на предприемачеството, подкрепяйки следните принципи и ценности:

 

 1. Великото събитие  – Интернет  може  и  трябва  да  обогати  всяко  човешко същество.

 

 1. Най-големият световен обществен ресурс – Интернет – трябва да остане отворен и достъпен за хората по цялата Земя.

 

 1. Интернет е част от живота на човека и е неразделна част от образованието, сътрудничеството, бизнеса и развлеченията.

 

 1. Всички хора трябва да имат нужните е-умения, за да моделират в Интернет собственото си изживяване“. Сигурността и защитата на личните данни трябва да са фундаментални права на Земята.

 

 1. Балансът между комерсиалните участия на хората в Интернет и публичните ползи от Мрежата е особено важен за обществото.

 

 1. Обществените ползи на Интернет са особено важни, както и прозрачните обществено базирани явления, които насърчават човешката нужда от сътрудничество, отговорност и доверие.
 2. Осигуряване на приоритет на връзките между хората в Интернет, които са в основата, както на личното и обществено благосъстояние, така и в подкрепата на хора в затруднено и неравностойно положение и децата – нашето бъдеще.

 

 1. Ежедневна борба с безработицата и „имунизация“ срещу нея, чрез иновативно образование – курсове, бакалавърски програми, преквалификация, дистанционно и продължаващо обучение и най-вече със Смартфон образование“.

 

 1. Позитивно отношение към възрастта и дигитално включване на всички възрасти, дискредитирани в момента от ниско ниво на грамотност и е-умения.Тяхното равностойно участие в живота, подобно на по-младите хора и засилване на солидарността между поколенията.

 

 1. Засилване и насърчаване на електронното лидерство в Европа чрез етичното финансиране на предприемачеството и чрез насоките за използване на нови учебни програми за висше образование, обучението на висшия управленски персонал и специфични програми и курсове за малките и средни предприятия. Използване на тенденциите в дигиталните технологии като нови възможности за иновации и ръководство на интердисциплинарни екипи. Компаниите не могат  да  овладеят  електронните  умения  за  достигане  на нужната производителност. Това сега е от важно значение за икономическия растеж и просперитет на обществото.

 

 1. Считаме, че етичното финансиране е липсващото звено при формирането на електронното лидерство под формата на старт-ъп предприемачи или новата ИТ грамотност на действащите   мениджъри   в икономиката и тяхното формиране като ръководители на новата икономика.

 

 1. Необходимо е да се справим с погрешните схващания за статута на ИТ специалистите и да осигурим тяхното задължително участие в управлението на фирмите, или при формиране на електронни лидери. Главните информационни директори (CIO) и главните технологични директори (CTO) са ключът за нуждата от промени в организацията и осигуряване на електронно лидерство. Иновациите се нуждаят от управление с  електронни  компетенции. В  много случаи изобретенията са резултат от съвместна работа с ИТ специалистите.

 

В заключение, считаме че са нужни нови грижи и етично финансиране за дигиталните умения чрез международно сътрудничество. Дигиталното включване на всички граждани, на нискоквалифицирани хора, застаряващото население, безработните младежи и други уязвими групи, са особено важни за съвременното общество. Това е напълно достижимо чрез улеснения достъп до Интернет, обучения за нови е-умения и поощряване на електронното лидерство и особено на етичното финансиране на предприемачеството.

 

С този Манифест се надяваме да достигнем до всички заинтересовани институции и хора, които искат по-добър живот в България и Европа. Сега е моментът да тръгнем заедно напред!

 

Включете се и споделете своите инициативи за по-добро общество!

 

Подкрепящи и съставители:

АЕФ – адв. Димитър Гишин

БИТ Форум – доц. д-р Христо Смоленов

БАККОМ – Иван Попов, Гинка Милушева-Калайджиева

ИИХТ- България – инж. Георги Палешников

КТИ АД – д-р ик. инж. Петър Нейчев, проф. д.и.н. Асен Конарев

ИТ Академия АД – Росен Герасимов

Институт ИМА – проф. д-р ик. Ганчо Ганчев

Популярна каса 95 АД –   Петя Иларионова

К ВККЧЗС Солидарност  – д-р инж.Ели Янакиева

 

Пловдив, Октомври 2016

 

 Вашият коментар