Покана за свикване на ОСА на Атлас Финанс АД на 28.06.2013г

Покана за свикване на ОСА на Атлас Финанс АД на 28.06.2013г. от 11:00 часа
в гр.Пловдив, бул. “Христо Ботев” 27А  и материали за събранието:

1_pokana_af_osa_2013

2_gdd_af_2012

3_dvi_af_2012

4_oditor_af_2012

5_gfo_mss_af_2012

6_primerno_palnomoshtno_af_2013

7_prot_sd_af_osa_2013Вашият коментар