Уведомление за дата на провеждане на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Етик Финанс” АДВашият коментар