Финансов отчет на “Етик Финанс” АД за І-во тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет на “Етик Финанс” АД за І-во тримесечие на 2020 г.

1_Deklaracia_upravlqvashti_EF_I-trim_2020

2_Deklaracia_MN_EF_I-trim_2020

3_Poqsnitelni bel_EF_I-trim_2020

4_Pril 9_EF_I-trim_20120

5_Forma 2 _EF_I-trim_2020_KFNВашият коментар