konglomerat

„ЕТИК ФИНАНС“ АД е МОДЕРНА ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ 
С ВИЗИЯ ЗА КОРПОРАТИВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ и СОЦИАЛНИ КАУЗИ

Главна цел на компаниата е да се развива като модерна финтех компания, предлагаща съвременни иновативни продукти и услуги на високотехнологично ниво с висока добавена стойност и висококонкурентна компетентност в областта на етичните финанси, икономиката и електронния бизнес. Визията за развитие на дружеството за периода 2018-2020 г.  е свързана с изграждане на „Финансова институция за етично финансиране на предприемачеството“ (ФИЕФП). Това е организационна стъпка към създаването на условия за утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ, като средство за финансово укрепване на дребния и среден бизнес, за разгръщане и развитие на електронното предприемачество, като най-важна предпоставка за разкриване на нови работни места, повишаване на доходите и подобряване на качеството на живот  в България.

Фирмата е основана през май 2010 г. под името „Атлас Финанс“ АД  чрез отделяне от Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД.  В този смисъл компанията е и носител на традициите на Националния инвестиционен фонд „Съединение”, създаден през 1991 г., емитирал акции и финансирал малки и средни предприятия в зората на пазарното стопанство в България, както и на опита от процеса на приватизация, добит от Корпорация „Съединение”АД с участие в над 32 предприятия и десетки проекти. Компанията е наследник на ИП „Популярна каса-95” АД с 15 години история на паричните и капиталовите пазари, един от създателите на Фондовата борса в Пловдив, която по-късно се влива в БФБ – София.

През 2016 г. се дружеството се преименува на „Етик Финанс“ АД в унисон с мисията си да популяризира етичното финансиране в България, да предлага етични финансови услуги на клиентите си и да участва дейно в обществения живот, предлагаща иновативни продукти и услуги на високотехнологично ниво и висококонкурентна компетентност в областта на финансите, икономиката и електронния бизнес.

Компанията е член на Съюза на икономистите в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Инициатор е за учредяване на Гражданско сдружение за нова високотехноогична индустриализация на България (ГСНВТИ/, Българска асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране /БАККОМ/ и Асоциаци за етично финансиране  /АЕФ/.

 Услуги

„Етик Финанс“ АД предлага традиционно и онлайн счетоводно и ТРЗ обслужване на клиенти от цялата страна, извършва консултации и съдействие при преобразуване на търговски дружества чрез вливане и сливане (Mergers and Acquisitions – M&A), отделяне, разделяне, промяна на правната форма, консултации относно капиталова структура и отраслова стратегия, подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции (IPO). Издател е на книги на финансова тематика. Във фронт офиса си в гр. Пловдив ул. „Гладстон” №1 извършва услуги в  областта на парични преводи и платежни услуги, международни парични преводи и застрахователни услуги.

 Издадени книги

„БизнесМрежи „Съединение“ през Прехода и Кризата“,

„Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация на България 2015-2020”,

„БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк”

 Сайтове

„Етик Финанс” АД притежава Конгломерат от бизнес сайтове  като  нова алтернативна възможност за бизнес развитие чрез електронна търговия, коопериране, финансиране, дистрибуция и маркетинг на продукти и услуги.

 • www.efinance.bg – Корпоративен, информационен сайт на “Етик Финанс” АД;
 • www.FinanceBG.com – Медия за финанси и бизнес;
 • www.eSpisanie.FinanceBG.com – електронно списание за финансови новини, анализи, прогнози и научни публикации;;
 • www.FinTV.eu – Иновативен медиен сайт за финансова и бизнес информация;
 • www.e-Cluster.eu – Основен сайт – портал на „Е-Бизнес Клъстер”;
 • www.atlasnet.bg – Бизнесмрежа за българите по света – проект на Клъстера;
 • www.anonsi.bg – С2С сайт за безплатни обяви;
 • www.bg-wiki.org – Свободна онлайн бизнес енциклопедия на българите по света;
 • www.kefp.eu – Уебсайт на “Асоциация за етично финансиране” (АЕФ);
 • www.baccom.eu – Уебсайт на “Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране” (БАККОМ)
 • www.popkasa.bg – Информационна платформа в сферата на финансите
 • www.coinplatz.com – уебсайт за консултация и посредничество при търговия с криптоактиви

Проектни идеи в процес на изграждане:

 • www.buletin.bg – Самостоятелен сайт (платформа) за разкриване на информация пред обществеността на емитенти, публични дружества, НПО и др.
 • www.topmol.eu – Eлектронен мол, B2C сайт с   търговски витрини на дребни търговци за продажба на единични стоки.

 

Екип

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Председател на СД на „Корпорация за технологии и иновации” АД и член на Съвета на директорите на четири публични дружества. Създател на „Банксервиз“ АД през 1989 г. Внедрявал ИТ в МК „Кремиковци“ – 1973-1978г., банковата система 1980-1989г., преподавател. Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 г. и награда „Пловдив” на Община Пловдив за благотворителност през 2008 г. Автор е на пет книги в областта на финансите и технологиите.

 

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Ръководител на Проекта за МВУИЕЛ „Махатма Ганди“. Защитил докторска дисертация на тема „Математически модели в икономиката“ през 1982 г. Професор по икономика и управление от 1987 г. Член на СД на две публични дружества, дългогодишен университетски преподавател, автор на над 12 книги.

Адв. Димитър Гишин

Председател на УС на Асоциация за Етично Финансиране – Пловдив, България; Юридически съветник на УС на БАККОМ; Председател на УС на Е-Бизнес Клъстер. Адвокат към Пловдивската Адвокатска Колегия; Член на Съюза на Европейските Адвокати; Заклет преводач от и на английски, руски и български езици, регистриран в МВнР. Като представител на организацията на работодателите АИКБ, г-н Гишин е член на Съвета за развитие към Областна Администрация – Пловдив и член на Съвета за развитие на Южен Централен Район в България.

Петя Иларионова

С над 30 години стаж в областта на финансите и информационните технологии. Участвала в разработка на банков софтуер като приложен програмист в „Банксервиз“ АД. Ръководител „бек офис“ в инвестиционен посредник „Популярна каса-95“ АД. Изпълнителен директор на „ИТ Академия“ АД, изпълнителен директор на “Популярна каса-95” АД и Председател на „Клъстер Информатика“. Директор за връзки с инвеститорите на “Етик Финанс” АД. Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН.

Инж. Георги Палешников

Управител на ИИХТ-България ЕООД, Пловдив, която е франчайзинг-партньор на Индийският Институт по Хардуерни Технологии, базиран в Бангалор – Индия. Магистър по Компютърни системи и технологии от ТУ – София, лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Участвал в създаването и управлението на две компании от IT индустрията, които са изцяло собственост на немски IT фирми (EUROS Bulgaria Ltd. и CSB-SYSTEM Bulgaria Ltd.). Бил е и гост-лектор в ИСК към УНСС през 1994-1996 и също във Факултета по икономика на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1998-2001г.

Венелин Йорданов

Магистър по икономика и право. Член на Съюза на икономистите в България, Сдружение „БАККОМ”. Изпълнителен директор на „Тех парк Оптела“ АД, член на СД на „Етик Финанс” АД, на Е-Бизнес Клъстер, Зам. Председател на УС на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация (ГНСВТИ). Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН. Член на Редакционният съвет на списание „Финанси“ и съавтор в издаването на няколко книги в областта на финансите.

Гинка Милушева-Калайджиева

Завършила е „Мениджмънт и маркетинг” и „Управление на човешки ресурси” в ПУ „Паисий Хилендарски”– Пловдив. Работила е като специалист акционерно участие в „Корпорация   Съединение” АД, Председател на Интернет кооперация Популярна каса – гр. Пловдив, Изпълнителен директор в Инвестиционен посредник „Популярна каса 95“ АД, Изпълнителен директор на „Етик Финанс“ АД и на  „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“. Член е на „Съюза на икономистите в България“,  „Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация“ (ГСНВТИ), УС на „Е-Бизнес клъстер“ и КС на „Асоциация за етично финансиране“ (АЕФ). Участва в  издаването на  няколко книги в областта на финансите. Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН

Огнян Дечев

Завършил Българска Филилогия в ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив. Завършил Финанси и кредит в УНСС- София. Работил 12 г. като редактор и отговорен редактор в  списание „Банки Инвестиции Пари”. Работи в онлайн медията financebg.com като редактор. Участва в издаването на  няколко книги в областта на финансите.

Работил като Изп.директор и брокер на ценни книжа  в ИП „Популярна Каса 95” АД.

Лицензиран фондов брокер от 1997г.

Стефан Прончев

Дългогодишен професионален журналист. Има специализация по икономическа журналистика към Съюза на българските журналисти. Работи предимно в печатни медии – вестници, списания, но също така е и един от стартовия екип на националното Радио Мила ФМ. В резултат от задгранични командировки има и многобройни публикации в местния и националния печат по актуални икономически проблеми от много страни от Европа – Чехия, Полша, Русия, Гърция, Шотландия, Италия, Испания, Швеция, Франция и други. Някои от тези задгранични репортажи са публикувани в сборници както на български, така и на съответния чужд език. Има сериозен стаж като редактор и автор в списания от интересна и актуална пазарна ниша като  “Банки, Инвестиции, Пари” и “Финанси”. Редактор е на специализирани издания и помагала в областта на търговията с ценни книжа и валутна търговия. С още двама души с висока финансова експертиза – д-р Петър Нейчев и д-р Тоде Тодев, е съавтор на документално-публицистичната книга “Банковите кризи и истината за Агробизнесбанк”. В момента е заместник-главен редактор на онлайн медията “Финанси”, продължител на едноименното списание с утвърдено име и дълга история.