Услуги

ФИНАНСОВИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ
СЛИВАНИЯ, ПРИДОБИВАНИЯ И ДРУГИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ Консултации и съдействие при преобразуване на търговски дружества чрез Вливане и Сливане (Mergers and Acquisitions – M&A), Отделяне, Разделяне, Промяна на правната форма; Консултации относно капиталова структура и отраслова стратегия; Подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции (IPO). За по-пълна представа за консултантската ни дейност, бихме желали да   Вижте повече
СЧЕТОВОДНИ И ТРЗ УСЛУГИ, ОНЛАЙН СЧЕТОВОДСТВО
"Етик Финанс" АД, предлага следните счетоводни и правни услуги: Текущо счетоводно обслужване и годишно приключване; ТРЗ обслужване; Изготвяне на документи за банково кредитиране; Безплатна регистрация на ООД, ЕООД, АД, ЕАД и кооперации в Търговския регистър; Правно обслужване на търговски дружества Текущо счетоводно обслужване - Изготвяне на индивидуален сметкоплан; - Осчетоводяване на фактури към клиенти; - Осчетоводяване на   Вижте повече
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
РАЗВИТИЕ НА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА „ЕТИК ФИНАНС” АД На страниците на издадените от нас книги се отделя място за широка публична дискусия по бъдещите предизвикателства и финансови проблеми преди и след приемането на България в Европейския съюз. Чрез тази наша дейност се създават условия за разширяване на сътрудничеството между научните работници и предприемачите за подпомагане   Вижте повече
ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВА И ТЕХНОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ
Обучение по финансова грамотност и други образователни услуги „Етик Финанс” АД организира провеждането на курсове по Финансова грамотност, Планиране и управление на личния бюджет, Източници на приходи, Спестяване, Инвестиране, Права на потребителите на финансови услуги и др. по теми заявени от клиентите. Обучението се провежда присъствено, групово или индивидуално. Редица проучвания сочат пряката положителна зависимост между   Вижте повече
ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ И ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ
  .vc_custom_1451998133493{margin-bottom: 30px !important;}.vc_custom_1451998133493{margin-bottom: 30px !important;}.vc_custom_1451998133493{margin-bottom: 30px !important;}.vc_custom_1479203462781{margin-right: 0px !important;margin-bottom: 30px !important;margin-left: 0px !important;background-color: #c4c4c4 !important;}.vc_custom_1645781669058{margin-bottom: 30px !important;}.vc_custom_1645781684587{margin-bottom: 30px !important;}.vc_custom_1645799146872{margin-bottom: 30px !important;}.vc_custom_1452056633692{padding-top: 37px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}.vc_custom_1478618266296{margin-bottom: 9px !important;}.vc_custom_1480076832528{margin-bottom: 17px !important;} 1-во издание на БЯЛА КНИГА за нова високотехнологична индустриализация 2015г. - 2025г. 2-ро издание на БЯЛА КНИГА за нова високотехнологична индустриализация   Вижте повече
МЕЖДУНАРОДНИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ
Международни парични преводи – Защо да предпочетете MoneyGram ? Бързо е - парите Ви ще бъдат там, където трябва, само за 10 минути. Удобно е – с 321 000 посредници за парични преводи по целия свят няма място, където да сте прекалено далече от MoneyGram. Достъпно е за всеки - не е нужно да имате банкова сметка или кредитна   Вижте повече
ATLASFUNDING
КАКВО Е АТЛАСФЪНДИНГ? Платформата Atlasfunding.eu е място за срещи между търсещите и предлагащи финансиране творчески и бизнес проекти (по модела на краудфъндинга). A kраудфъндингът е свързващият мост за хората с общи идеи и цели в тяхното откриване, събиране и в подема на техния бизнес. В тази връзка „Етик Финанс” АД работи за внедряване на интелигентна   Вижте повече
Желаете да се консултирате с нас или имате бизнес запитване?

Свържете се с нас!

E-mail: еfinance.office@gmail.com