efinance-logo

„Етик Финанс” АД е интернет компания с визия за корпоративни, обществени и социални каузи. Главна цел на компаниата е да се развива като модерна финтех компания, предлагаща съвременни иновативни продукти и услуги на високотехнологично ниво с висока добавена стойност и висококонкурентна компетентност в областта на етичните финанси, икономиката и електронния бизнес. Визията за развитие на дружеството за периода 2018-2020 г.  е свързана с изграждане на „Финансова институция за етично финансиране на предприемачеството“ (ФИЕФП). Това е организационна стъпка към създаването на условия за утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ, като средство за финансово укрепване на дребния и среден бизнес, за разгръщане и развитие на електронното предприемачество, като най-важна предпоставка за разкриване на нови работни места, повишаване на доходите и подобряване на качеството на живот  в България.

Фирмата е основана през май 2010 г. под името „Атлас Финанс“ АД  чрез отделяне от Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД.  В този смисъл компанията е и носител на традициите на Националния инвестиционен фонд „Съединение”, създаден през 1991 г., емитирал акции и финансирал малки и средни предприятия в зората на пазарното стопанство в България, както и на опита от процеса на приватизация, добит от Корпорация „Съединение”АД с участие в над 32 предприятия и десетки проекти. Компанията е наследник на ИП „Популярна каса-95” АД с 15 години история на паричните и капиталовите пазари, един от създателите на Фондовата борса в Пловдив, която по-късно се влива в БФБ – София.

През 2016 г. се дружеството се преименува на „Етик Финанс“ АД в унисон с мисията си да популяризира етичното финансиране в България, да предлага етични финансови услуги на клиентите си и да участва дейно в обществения живот, предлагаща иновативни продукти и услуги на високотехнологично ниво и висококонкурентна компетентност в областта на финансите, икономиката и електронния бизнес.

Компанията е член на Съюза на икономистите в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Инициатор е за учредяване на Гражданско сдружение за нова високотехноогична индустриализация на България (ГСНВТИ/ , Българска асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране /БАККОМ/ и Асоциаци за етично финансиране  /АЕФ/.

 Услуги

„Етик Финанс“ АД предлага традиционно и онлайн счетоводно и ТРЗ обслужване на клиенти от цялата страна, извършва консултации и съдействие при преобразуване на търговски дружества чрез вливане и сливане (Mergers and Acquisitions – M&A), отделяне, разделяне, промяна на правната форма, консултации относно капиталова структура и отраслова стратегия, подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции (IPO). Издател е на книги на финансова тематика. Във фронт офиса си в гр. Пловдив ул. „Гладстон” №1 извършва услуги в  областта на парични преводи и платежни услуги, международни парични преводи и застрахователни услуги.

 Издадени книги

„БизнесМрежи „Съединение“ през Прехода и Кризата“,

„Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация на България 2015-2020”,

„БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк”

 Сайтове

„Етик Финанс” АД притежава Конгломерат от бизнес сайтове  като  нова алтернативна възможност за бизнес развитие чрез електронна търговия, коопериране, финансиране, дистрибуция и маркетинг на продукти и услуги.

 • efinance.bg – Корпоративен, информационен сайт на “Етик Финанс” АД;
 • FinanceBG.com – Медия за финанси и бизнес;
 • eSpisanie.FinanceBG.com – електронно списание за финансови новини, анализи, прогнози и научни публикации;;
 • FinTV.eu – Иновативен медиен сайт за финансова и бизнес информация;
 • e-Cluster.eu – Основен сайт – портал на „Е-Бизнес Клъстер”;
 • atlasnet.bg – Бизнесмрежа за българите по света – проект на Клъстера;
 • anonsi.bg – С2С сайт за безплатни обяви;
 • BG-Wiki.org – Свободна онлайн бизнес енциклопедия на българите по света;
 • kefp.eu – Уебсайт на “Асоциация за етично финансиране” (АЕФ);
 • baccom.eu – Уебсайт на “Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране” (БАККОМ)
 • popkasa.bg – Информационна платформа в сферата на финансите
 • www.coinplatz.com – уебсайт за консултация и посредничество при търговия с криптоактиви

„Етик Финанс“ АД дава възможност на млади научни работници да утвърждават своето име със значими безплатни публикации чрез Електронно научно списание Финанси, www.espisanie.financebg.com което създава условия за сътрудничество между науката и бизнеса. Списанието е регистрирано в Патентно ведомство под рег. номер 51392 и притежава Свидетелство за запазена марка за името на списанието „Финанси“.

Компанията е собственик на ОНЛАЙН ВИДЕО ПЛАТФОРМА www.FinTV.eu .

Дейностите на FinTV са насочени в две направления: за видеопрезентации и обучение по финансова и бизнес грамотност и заснемане на видео по  по поръчка на клиенти от цялата страна в студиото на медията. Извършва професионално видео заснемане на реклами и презентации на продукти, услуги, дейности и т.н. Видео заснемане на фирмени мероприятия, партита, събития, семинари, конференции и др. Заснемане на видео предавания, интервюта, коментари по избор на клиента. *Заснемането се извършва в студиото на FinTV или на терен, по желание на клиентите.

Компанията дава възможност за публикуване на вашата РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ във финансова медия ww.financebg.com

През 2018 г. компанията приема Блокчейн технологията като нов бизнес модел и стартира разработването на  Платформа за етично финансиране и сътрудничество “ФинЕтика”. Това е banking-as-a-service платформа, базирана на блокчейн технология, която осигурява инструменти, необходими за стартиране и мащабиране на финансови услуги.

Платформата е изградена от независими API микро услуги, които могат да се използват подобно на лего-блокове.

Екипът на „Етик Финанс“ АД, като инициатори на блокчейн платформата „ФинЕтика“  считат, че дейността на платформата – базирана на блокчейн технологиите, е естествено свързана с Принципите на етичното финансиране, приети от „Етик Финанс“ АД и прилагани от етичните финансови институции, членове на Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (FEBEA),  чийто член е компанията от 2016 год.

 

Екип

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Председател на СД на „Корпорация за технологии и иновации” АД и член на Съвета на директорите на четири публични дружества. Създател на „Банксервиз“ АД през 1989 г. Внедрявал ИТ в МК „Кремиковци“ – 1973-1978г., банковата система 1980-1989г., преподавател. Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 г. и награда „Пловдив” на Община Пловдив за благотворителност през 2008 г. Автор е на пет книги в областта на финансите и технологиите.

 

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Ръководител на Проекта за МВУИЕЛ „Махатма Ганди“. Защитил докторска дисертация на тема „Математически модели в икономиката“ през 1982 г. Професор по икономика и управление от 1987 г. Член на СД на две публични дружества, дългогодишен университетски преподавател, автор на над 12 книги.

Адв. Димитър Гишин

Председател на УС на Клъстера за Етично Финансиране на Предприемачеството – Пловдив, България; Юридически съветник на УС на БАККОМ; Председател на УС на Е-Бизнес Клъстер. Адвокат към Пловдивската Адвокатска Колегия; Член на Съюза на Европейските Адвокати; Заклет преводач от и на английски, руски и български езици, регистриран в МВнР. Като представител на организацията на работодателите АИКБ, г-н Гишин е член на Съвета за развитие към Областна Администрация – Пловдив и член на Съвета за развитие на Южен Централен Район в България.

Петя Иларионова

С над 30 години стаж в областта на финансите и информационните технологии. Участвала в разработка на банков софтуер като приложен програмист в „Банксервиз“ АД. Ръководител „бек офис“ в инвестиционен посредник „Популярна каса-95“ АД. Изпълнителен директор на „ИТ Академия“ АД и Председател на „Клъстер Информатика“. Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН

Инж. Георги Палешников

Управител на ИИХТ-България ЕООД, Пловдив, която е франчайзинг-партньор на Индийският Институт по Хардуерни Технологии, базиран в Бангалор – Индия. Магистър по Компютърни системи и технологии от ТУ – София, лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Участвал в създаването и управлението на две компании от IT индустрията, които са изцяло собственост на немски IT фирми (EUROS Bulgaria Ltd. и CSB-SYSTEM Bulgaria Ltd.). Бил е и гост-лектор в ИСК към УНСС през 1994-1996 и също във Факултета по икономика на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1998-2001г.

Венелин Йорданов

Магистър по икономика и право. Член на Съюза на икономистите в България, Сдружение „БАККОМ”. Изпълнителен директор на „Тех парк Оптела“ АД,член на СД на „Етик Финанс” АД, на Е-Бизнес Клъстер, Зам. Председател на УС на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация (ГНСВТИ). Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН. Член на Редакционният съвет на списание „Финанси“ и съавтор в издаването на няколко книги в областта на финансите.

Гинка Милушева-Калайджиева

Завършила е „Мениджмънт и маркетинг” и „Управление на човешки ресурси” в ПУ „Паисий Хилендарски”– Пловдив. Работила е като специалист акционерно участие в „Корпорация   Съединение” АД, Председател на Интернет кооперация Популярна каса – гр. Пловдив, Изпълнителен директор в Инвестиционен посредник „Популярна каса 95“ АД, Изпълнителен директор на „Етик Финанс“ АД и на  „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“. Член е на „Съюза на икономистите в България“,  „Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация“ (ГСНВТИ), УС на „Е-Бизнес клъстер“ и КС на „Асоциация за етично финансиране“ (АЕФ). Участва в  издаването на  няколко книги в областта на финансите. Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН

Огнян Дечев

Завършил Българска Филилогия в ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив. Завършил Финанси и кредит в УНСС- София. Работил 12 г. като редактор и отговорен редактор в  списание „Банки Инвестиции Пари”. Работи в онлайн медията financebg.com като редактор. Участва в издаването на  няколко книги в областта на финансите.

Работил като Изп.директор и брокер на ценни книжа  в ИП „Популярна Каса 95” АД.

Лицензиран фондов брокер от 1997г.

Стефан Прончев

Дългогодишен професионален журналист. Има специализация по икономическа журналистика към Съюза на българските журналисти. Работи предимно в печатни медии – вестници, списания, но също така е и един от стартовия екип на националното Радио Мила ФМ. В резултат от задгранични командировки има и многобройни публикации в местния и националния печат по актуални икономически проблеми от много страни от Европа – Чехия, Полша, Русия, Гърция, Шотландия, Италия, Испания, Швеция, Франция и други. Някои от тези задгранични репортажи са публикувани в сборници както на български, така и на съответния чужд език. Има сериозен стаж като редактор и автор в списания от интересна и актуална пазарна ниша като  “Банки, Инвестиции, Пари” и “Финанси”. Редактор е на специализирани издания и помагала в областта на търговията с ценни книжа и валутна търговия. С още двама души с висока финансова експертиза – д-р Петър Нейчев и д-р Тоде Тодев, е съавтор на документално-публицистичната книга “Банковите кризи и истината за Агробизнесбанк”. В момента е заместник-главен редактор на онлайн медията “Финанси”, продължител на едноименното списание с утвърдено име и дълга история.