konglomerat

„ЕТИК ФИНАНС“ АД е МОДЕРНА ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ 
С ВИЗИЯ ЗА КОРПОРАТИВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ и СОЦИАЛНИ КАУЗИ

Мисията на „Eтик Финанс“ АД е насочена към съвременните дигитални технологии във финансовата сфера, формираща дружеството като модерна интернет компания, свързана с корпоративни, обществени и социални каузи.

Визията на „Етик Финанс“ АД е да се развива като иновативна финтех компания, предлагаща съвременни финансови продукти и услуги на високотехнологично ниво с висока добавена стойност и висококонкурентна компетентност в областта на етичните финанси, икономиката и електронния бизнес.

През 2018 г. „Етик Финанс“ АД приема „блокчейн“ технологията като нов бизнес модел за своето развитие и конкурентоспособност. Дружеството разработва Онлайн блокчейн платформа за финансови услуги и сътрудничество „ФинЕтика“. Очаква се до 2027 година 10% от световния брутен продукт да се създава с блокчейн технологии.

EF FINETIKA

Потенциални клиенти на „ФинЕтика“ са млади предприемачи и старт-ъп компании с афинитет към иновациите във финансите и информационните технологии.

Предвижда се  ФинEтика  да работи със следните субекти: кредитни кооперации; небанкови финансови институции/организации за микрокредитиране; лизингови компании; застрахователни дружества и застрахователни брокери; инвестиционни посредници; управляващи дружества; платежни системи; кредитни посредници.

За потребителите на платформата се създава уникален пазар, на който ще се предлагат множество финансови услуги, като:
• разплащания;
• кредити (без ипотечни);
• лизингови услуги;
• всякакъв вид застраховки;
• търговия с финансови инструменти;

Разработчиците по този проект – Платформа ФинЕтика – целят да предоставят на потребителите възможността само чрез смартфона си да успеят да задоволят всичките си нужди, свързани с ползването на множество финансови услуги, както стандартни, така и алтернативни.

Основните принципи в Платформа ФинЕтика са сигурност, мобилност, удобство. При програмно обезпечение е важно да се постигне, за минути, достъп до желаната финансова услуга. Технологията блокчейн позволява да се децентрализира организацията, протичането и изпълнението на финансовите услуги. ФинЕтика – banking-as-a-service платформа, базирана на блокчейн технология осигурява инструменти, необходими за стартиране и мащабиране на финансови услуги. Платформата се изгражда от независими API микроуслуги (секции), които могат да се използват подобно на лего-блокове, например: Модул „Разплащания“, Модул „Кредитиране, Модул „Лизинг“, Модул „Застраховки“ и др. Основната структура на онлайн блокчейн платформа за финансови услуги ФинЕтика и всички модули към нея се изготвят на база на блокчейн SHA-256 криптиране.

Съдържанието на всеки отделен модул (блок), с функции, оформление, дизайн, цена и срок за изработването му са описани в техническото задание, изработено от дружеството съвместно с разработчиците на платформата.

Първи модул „Разплащания“ (базиран на блокчейн SHA-256 криптиране), който ще бъде пуснат в действие през второто тримесечие на 2019г., е за извършване на платежни услуги по чл. 4, точки 1, 2, 3, 6, 7 и 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи, а именно:
1. Услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
2. Услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
4. Изпълнение на налични парични преводи;
5. Услуги по иницииране на плащане;
6. Услуги по предоставяне на информация за сметка.

Блокчейн платформа за финансови услуги ФинЕтика се изготвя с адаптивен дизайн, съвместима за всички устройства и всички операционни системи.
Екипът на „Етик Финанс“ АД, като инициатори на блокчейн платформата „ФинЕтика“  считат, че дейността на платформата – базирана на блокчейн технологиите, е естествено свързана с Принципите на етичното финансиране, приети от „Етик Финанс“ АД и прилагани от етичните финансови институции, членове на Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (FEBEA),  чийто член е компанията от 2016 год.

Още за “Етик Финанс” АД:

Компанията е член на Съюза на икономистите в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Инициатор е за учредяване на Гражданско сдружение за нова високотехноогична индустриализация на България (ГСНВТИ/ , Българска асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране /БАККОМ/ и Асоциаци за етично финансиране  /АЕФ/.

 Услуги

„Етик Финанс“ АД предлага традиционно и онлайн счетоводно и ТРЗ обслужване на клиенти от цялата страна, извършва консултации и съдействие при преобразуване на търговски дружества чрез вливане и сливане (Mergers and Acquisitions – M&A), отделяне, разделяне, промяна на правната форма, консултации относно капиталова структура и отраслова стратегия, подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции (IPO). Издател е на книги на финансова тематика. Във фронт офиса си в гр. Пловдив ул. „Гладстон” №1 извършва услуги в  областта на парични преводи и платежни услуги, международни парични преводи и застрахователни услуги.

 Издадени книги

„БизнесМрежи „Съединение“ през Прехода и Кризата“,

„Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация на България 2015-2020”,

„БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк”

 Сайтове

„Етик Финанс” АД притежава Конгломерат от бизнес сайтове  като  нова алтернативна възможност за бизнес развитие чрез електронна търговия, коопериране, финансиране, дистрибуция и маркетинг на продукти и услуги.

 • efinance.bg – Корпоративен, информационен сайт на “Етик Финанс” АД;
 • FinanceBG.com – Медия за финанси и бизнес;
 • eSpisanie.FinanceBG.com – електронно списание за финансови новини, анализи, прогнози и научни публикации;;
 • FinTV.eu – Иновативен медиен сайт за финансова и бизнес информация;
 • e-Cluster.eu – Основен сайт – портал на „Е-Бизнес Клъстер”;
 • atlasnet.bg – Бизнесмрежа за българите по света – проект на Клъстера;
 • anonsi.bg – С2С сайт за безплатни обяви;
 • BG-Wiki.org – Свободна онлайн бизнес енциклопедия на българите по света;
 • kefp.eu – Уебсайт на “Асоциация за етично финансиране” (АЕФ);
 • baccom.eu – Уебсайт на “Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране” (БАККОМ)
 • popkasa.bg – Информационна платформа в сферата на финансите
 • www.coinplatz.com – уебсайт за консултация и посредничество при търговия с криптоактиви

„Етик Финанс“ АД дава възможност на млади научни работници да утвърждават своето име със значими безплатни публикации чрез Електронно научно списание Финанси, www.espisanie.financebg.com което създава условия за сътрудничество между науката и бизнеса. Списанието е регистрирано в Патентно ведомство под рег. номер 51392 и притежава Свидетелство за запазена марка за името на списанието „Финанси“.

Компанията е собственик на ОНЛАЙН ВИДЕО ПЛАТФОРМА www.FinTV.eu .

Дейностите на FinTV са насочени в две направления: за видеопрезентации и обучение по финансова и бизнес грамотност и заснемане на видео по  по поръчка на клиенти от цялата страна в студиото на медията. Извършва професионално видео заснемане на реклами и презентации на продукти, услуги, дейности и т.н. Видео заснемане на фирмени мероприятия, партита, събития, семинари, конференции и др. Заснемане на видео предавания, интервюта, коментари по избор на клиента. *Заснемането се извършва в студиото на FinTV или на терен, по желание на клиентите.

Компанията дава възможност за публикуване на вашата РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ във финансова медия ww.financebg.com

Екип

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Председател на СД на „Корпорация за технологии и иновации” АД и член на Съвета на директорите на четири публични дружества. Създател на „Банксервиз“ АД през 1989 г. Внедрявал ИТ в МК „Кремиковци“ – 1973-1978г., банковата система 1980-1989г., преподавател. Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 г. и награда „Пловдив” на Община Пловдив за благотворителност през 2008 г. Автор е на пет книги в областта на финансите и технологиите.

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Ръководител на Проекта за МВУИЕЛ „Махатма Ганди“. Защитил докторска дисертация на тема „Математически модели в икономиката“ през 1982 г. Професор по икономика и управление от 1987 г. Член на СД на две публични дружества, дългогодишен университетски преподавател, автор на над 12 книги.

Адв. Димитър Гишин

Председател на УС на Клъстера за Етично Финансиране на Предприемачеството – Пловдив, България; Юридически съветник на УС на БАККОМ; Председател на УС на Е-Бизнес Клъстер. Адвокат към Пловдивската Адвокатска Колегия; Член на Съюза на Европейските Адвокати; Заклет преводач от и на английски, руски и български езици, регистриран в МВнР. Като представител на организацията на работодателите АИКБ, г-н Гишин е член на Съвета за развитие към Областна Администрация – Пловдив и член на Съвета за развитие на Южен Централен Район в България.

 

 

Огнян Дечев – лицензиран брокер на ЦК, редактор

Завършил Българска Филилогия в ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив. Завършил Финанси и кредит в УНСС- София. Работил 12 г. като редактор и отговорен редактор в  списание „Банки Инвестиции Пари”. Работи в онлайн медията financebg.com като редактор. Участва в издаването на  няколко книги в областта на финансите. Работил като Изп. директор и брокер на ценни книжа  в ИП „Популярна Каса 95” АД.  Лицензиран фондов брокер от 1997г.

 

Венелин Йорданов – член на СД

Магистър по икономика и право. Член на Съюза на икономистите в България, Сдружение „БАККОМ”. Изпълнителен директор на „Тех парк Оптела“ АД,член на СД на „Етик Финанс” АД, на Е-Бизнес Клъстер, Зам. Председател на УС на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация (ГНСВТИ). Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН. Член на Редакционният съвет на списание „Финанси“ и съавтор в издаването на няколко книги в областта на финансите.

Петя ИларионоваДиректор за връзки с инвеститорите

С над 30 години стаж в областта на финансите и информационните технологии. Участвала в разработка на банков софтуер като приложен програмист в „Банксервиз“ АД. Ръководител „бек офис“ в инвестиционен посредник „Популярна каса-95“ АД. Изпълнителен директор на „ИТ Академия“ АД и Председател на „Клъстер Информатика“. Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН.