За контакт

Фронт офис:
ул. “Гладстон” 1,
(Дом на науката и техниката)

ет.1, офис.2
Пловдив 4000, България
Адрес на управление:
бул. “Хр. Ботев” 27А
Пловдив 4000, България

e-mail: еfinance.office@gmail.com

Финансово-счетоводни консултации и услуги:

Ангел Механджийски

+359 882 933 245

e-mail: angelm.efinance@gmail.com

Правни консултации:

Димитър Гишин

+359 882 933 530

e-mail:  atlasfinance.gishin@gmail.com