За контакт

Фронт офис:
ул. “Гладстон” 1,
(Дом на науката и техниката)

ет.1, офис.2
Пловдив 4000, България
моб.тел: +359 882 933 245
e-mail: еfinance.office@gmail.com

Адрес на управление:
бул. “Хр. Ботев” 27А
Пловдив 4000, България
моб.тел: +359 882 933 245
e-mail: еfinance.office@gmail.com