ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

book-1707709_960_720

РАЗВИТИЕ НА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА „ЕТИК ФИНАНС” АД

На страниците на издадените от нас книги се отделя място за широка публична дискусия по бъдещите предизвикателства и финансови проблеми преди и след приемането на България в Европейския съюз. Чрез тази наша дейност се създават условия за разширяване на сътрудничеството между научните работници и предприемачите за подпомагане разработването на съвместни проекти във финансовата сфера и бизнеса, подобрява се финансовата грамотност на млади предприемачи и всички търсещи нови познания в сферата на бизнеса.
Първите стъпки в издателска дейност на екипа се осъществяваха чрез Списание Финанси и включват заглавия като:

  • „Банковите кризи” с автор Петър Нейчев. Книгата разглежда причините за банковите кризи по света и специфичните особености на банковата криза в България през 1996г.;
  • „Популярните банки” с автор Петър Нейчев, в която на едно място са събрани различните направления при възникването на кооперативните кредитни организации, представянето им по света и в България, както и идеи за развитието на тези структури в условията на интернет и новата българска действителност;
  • „Платформата COBOS” и електронната търговия с ценни книжа чрез Популярна каса – от авторски колектив – предназначена за всички, които проявяват интерес към инвестирането в ценни книжа на Българската фондова борса;
  • „FOREX пазарът” и как да инвестираме на международните валутни пазари чрез лицензирания инвестиционен посредник Популярна каса, също от авторски колектив.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

В допълнение и продължение на тази дейност ръководството на “Етик Финанс” АД регистрира дружеството в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” като издателска компания и продължи да отразява актуалните проблеми в областта на бизнеса и финансите и да обогатява финансовата компетентност на своите читатели.

Издадените към момента книги от издателство „Етик Финанс” АД потвърждават казаното до тук:

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТС книгата „БизнесМрежи „Съединение“ през Прехода и Кризата“ авторите отразяват едно начинание, свързано с човешкия дух и вечната борба за свобода и по-добър живот. Инициатори са „групата на професорите” в ръководството на икономическа група „Съединение” – проф. Ангел Гроздин, проф. Асен Конарев, д-р Тоде Тодев и д-р ик. Петър Нейчев. Мотивация за създаването й е убедеността на авторите в житейската истина: Само писаното остава. Книгата е създадена по една сравнително различна творческа технология – Пленер на авторите. Това на практика е едно съчетаване на индивидуалните усилия на всеки един от авторите и общи сесии по няколко дни, провеждани в хотел „Смолян” и Стария Пловдив. Така авторите пресъздават общият дух на разказа за изминалите двадесет години и участието на хората от „Съединение” в събитията по време на Прехода не само в България, но и в Новия световен ред, който се изгражда през 21 век и Кризата (2008-2012). Книгата е издадена в DVD формат и във формат достъпен за електронни четци.

 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ„Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация на България 2015-2020” е резултат на интензивна изследователска работа и се опира на резултатите от изследванията на редица авторитетни учени и изследователски институции в България и чужбина. Приемането и реализацията на стратегията за реиндустриализация и нова високотехнологична индустриализация на България е задача на Народното събрание, на правителството и всички други субекти на икономическата политика. Авторите имат скромното желание да инициират една общонационална дискусия по важен въпрос, който считат за един от ключовите за бъдещото развитие на България – нейната ускорена реиндустриализация и превръщането й във високоразвита индустриална държава.

 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ„БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк” е документално-публицистично произведение на трио автори – банкер, бизнесмен и журналист, които търсят отговори на въпроса за банковите кризи. Безспорно, темата днес е особено болезнена за нашето общество и вероятно някои от въпросите, поставени в книгата „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за АББ“, са твърде любопитни със своите отговори. Защото се разяснява какво е банкова криза като част от финансите, проследява се отново българската криза 1993-1996 г. и погрешната политика на БНБ и Правителството. Особено внимание се отделя на последната световна финансова криза – 2006-2014 г., мерките на правителствата от ЕС и САЩ за преодоляване на последиците от нея. Разглежда се и близката до сърцето на много пловдивчани глава „Истината за Агробизнес банк“, и по-точно – ИСТИНИТЕ за нея. Книгата е изработена на дигитален печат в новата печатница на УНСС-София.

В дейността си Издателство „Етик Финанс” АД се стреми да допринесе за подобряване на финансовата компетентност на своите читатели и всеки да достигне по свой начин по-бързо до търсената „финансова свобода” и нужната „финансова сигурност”. Това означава, че е необходимо да се притежават достатъчно финансови знания и умения, с други думи да сме достатъчно финансово грамотни, за да сме в състояние да вземаме най-добрите за нас финансови решения и ефективно да управляваме на първо място личните си финанси, за да можем да се справяме с предизвикателствата на времето.

Издателската дейност на „Етик Финанс” АД ще се опита да противостои на логичния въпрос: „Карат ли ни Гугъл и новите технологии да оглупяваме?” Нашите цели са, потапяйки се в Интернет, да не жертваме способността си да четем и да мислим задълбочено.

Поръчайте книгите на адрес efinance.office@gmail.com

1. БизнесМрежи „Съединение“ през Прехода и Кризата – цена 4.90 лв
2. Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация на България 2015-2020 – цена – 10.00 лв
3. БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк – цена – 10.00 лв

* Всички цени са без включен ДДС.

Желаете да се консултирате с нас или имате бизнес запитване?

Свържете се с нас!

E-mail: еfinance.office@gmail.com