ФИНАНСОВИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Young business people working together. Selective focus on women face in front.

СЛИВАНИЯ, ПРИДОБИВАНИЯ И ДРУГИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ

Консултации и съдействие при преобразуване на търговски дружества чрез Вливане и Сливане (Mergers and Acquisitions – M&A), Отделяне, Разделяне, Промяна на правната форма; Консултации относно капиталова структура и отраслова стратегия; Подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции (IPO).
За по-пълна представа за консултантската ни дейност, бихме желали да запознаем накратко своите потенциални клиенти с професионалния опит, който сме натрупали през последните няколко години:

1. Консултации и цялостно провеждане на процедура по преобразуването на „Орфей клуб Уелнес” АД, гр. Пловдив – чрез вливане на три дружества в него: – „Център за здраве и дълголетие Орфей” АД – гр. Смолян – „Иновационен фонд за здраве и дълголетие” АД – гр. Смолян – „Юндола 21” АД – гр. Велинград
2. Консултации при увеличение на капитала на „Орфей клуб Уелнес” АД – чрез първично публично предлагане на акции на Българска фондова борса /IPO/, придобиване статут на публично дружество и листване на борсата – подготовка на проспекта и провеждане на цялостната процедура на IPO /по метода Book Building/.
3. Консултации и цялостно провеждане на процедура по преобразуването на „Унимаш индъстрис” АД, гр. Пловдив – чрез вливане на две дружества в него: – „Елтек” АД – гр. Бяла – „Високотехнологичен парк Хебър” АД – гр. Пловдив
4. Консултации и цялостно провеждане на процедура по преобразуването на публичното дружество „ Оптела” АД, гр. Пловдив – чрез вливане на шест дружества в него, две от които също публични: – „Корпорация Унимаш” АД – гр. Пловдив – публично – „ЗММ Металик” АД – гр. Пазарджик  – публично – „Унимаш индъстрис” АД – гр. Пловдив – частно – „Металик Приват” АД – гр. Пазарджик- частно – „Лазерни и оптични технологии 2000” АД – гр. Пловдив- частно – „Норекс 1” ЕООД – гр. Пловдив – частно
5. Консултации и цялостно провеждане на процедура по преобразуването на публичното дружество „ Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД чрез отделяне на еднолично търговско дружество – „Атлас Финанс” ЕАД – също публично дружество.
6. Увеличаване на капитала на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД чрез първично публично предлагане на акции на Българска фондова борса /IPO/ – подготовка на проспекта и провеждане на цялостната процедура на IPO.
7.  Увеличение на капитала на публичното дружество „ЗММ Металик” АД,    гр. Пазарджик – чрез първично публично предлагане на акции на Българска фондова борса /IPO/ – подготовка на проспекта и провеждане на цялостната процедура на IPO.
8. Изготвяне на проспект за увеличение на капитала чрез IPO на „Оптела – Лазерни технологии” АД,  гр. Пловдив.
9. Текущо и цялостно обслужване на публични и непублични дружества – правно, счетоводно, административно и т.н.

ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ
КонсултацииНашата мисия е да създаваме стойност на нашите  индивидуални и институционални клиенти и особено за тези от отдалечените населени места в България, като им предлагаме по-добри финансови услуги и консултации, използвайки интернет иновации и решения.  Имаме удоволствието да предложим на своите потенциални клиенти следните услуги:
1.Консултации, съдействие и изготвяне на цялостна документация при преобразуване на публични и непублични дружества чрез:
а/ вливане;
б/ сливане;
в/ разделяне;
г/ отделяне;
д/ отделяне на еднолично търговско дружество;
е/ промяна на правната форма на търговски дружества.
2. Подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции на капиталовите пазари – български и чуждестранни.
3. Изготвяне на проспекти за допускане до търговия на емисии облигации.
4. Консултации и подготовка на документация за придобиване статут на публични дружества от страна на непублични и листване на емисии акции от капитала им на фондовата  борса.
5. Консултации относно капиталовата структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси на публични и непублични дружества.
6. Консултации и съдействие при придобиване на предприятия.

Желаете да се консултирате с нас или имате бизнес запитване?

Свържете се с нас!

E-mail: еfinance.office@gmail.com