ATLASFUNDING

КАКВО Е АТЛАСФЪНДИНГ?

Платформата Atlasfunding.eu е място за срещи между търсещите и предлагащи финансиране творчески и бизнес проекти (по модела на краудфъндинга). A kраудфъндингът е свързващият мост за хората с общи идеи и цели в тяхното откриване, събиране и в подема на техния бизнес.

В тази връзка „Етик Финанс” АД работи за внедряване на интелигентна среда и платформа за подпомагане финансирането на находчиви идеи за икономически растеж. Внедрявайки платформата www.atlasfunding.eu компанията ще подпомогне изграждането на интелигентна среда за бизнеса, услугите и хора с динамични и адаптивни възможности за конфигурация.