СЧЕТОВОДНИ И ТРЗ УСЛУГИ, ОНЛАЙН СЧЕТОВОДСТВО

Business graph analysis and financial report. finance and banking concept.

“Етик Финанс” АД, предлага следните счетоводни и правни услуги: Текущо счетоводно обслужване и годишно приключване; ТРЗ обслужване; Изготвяне на документи за банково кредитиране; Безплатна регистрация на ООД, ЕООД, АД, ЕАД и кооперации в Търговския регистър; Правно обслужване на търговски дружества

Текущо счетоводно обслужване
– Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
– Осчетоводяване на фактури към клиенти;
– Осчетоводяване на клиентски плащания;
– Осчетоводяване на фактури от доставчици;
– Осчетоводяване на плащания към доставчици;
– Осчетоводяване на подочетни лица;
– Осчетоводяване на митнически декларации и документи;
– Осчетоводяване на заплати;
– Регистрация и обслужване по ЗДДС и др.
– Месечно приключване и изготвяне на месечен финансов отчет
– Годишно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет

trzТРЗ обслужване
– Изготвяне и регистриране на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори в НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.
– Изготвяне на длъжности характеристики и щатни разписания.
– Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
– Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и съставяне на съпроводителни документи.
– Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ и НАП, Инспекция по труда.
– Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

bankovo_kreditiraneИзготвяне на документи за банково кредитиране
– Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банкова институция;
– Попълване на необходимите формуляри за отпускане на кредита;
– Изготвяне на прогнозни отчети, съобразени с бизнес плана на фирмата.
– Допълнителни услуги, свързани изготвяне на документи за банково кредитиране

ood_adБезплатна регистрация на ООД и АД  в Търговския регистър
Безплатно изготвяне на документи за регистрация в Търговския регистър на ООД, ЕООД, АД и ЕАД и кооперации. Безплатната услуга се предоставя след сключване на договор за абонаментно консултантско обслужване на новата фирма на конкурентни цени – счетоводно, правно и ТРЗ обслужване.

 

pravno_obslujvaneПравно обслужване на търговски дружества

– Правни консултации – устни и писмени;
– Изготвяне на необходимите книжа и внасянето им за разглеждане от компетентни държавни органи;
– Регистрация на промени, обявяване на актове и др. в Търговския регистър
– Представителство на доверителя пред административни органи;
– Организация и контрол във връзка с процесуално представителство, с оглед най- добра защита правата и законните интереси на доверителя;
– Представителство и защита при провеждане на проверки и ревизии – общи, тематични или насрещни – от органите на данъчната администрация, НОИ или други инстанции;
– Обжалване на Данъчно – ревизионни актове, актове за установяване на административни нарушения и др.
– Обжалване на наказателни постановления и др.

За да постигнете най-добри финансови резултати, като помощници във Вашия бизнес, Ви предлагаме нашата он-лайн платформа за счетоводно и ТРЗ обслужване.

 

ОНЛАЙН СЧЕТОВОДСТВО

ОНЛАЙН СЧЕТОВОДСТВО

Какво е онлайн счетоводно и ТРЗ обслужване?

Онлайн счетоводството и ТРЗ обслужване е алтернатива на тези услуги, станала възможна благодарение развитието на съвременните технологии. Този вариант включва всички стандарти счетоводни и ТРЗ услуги, но комуникацията (обмяната на първичните документи и готовите справки) между обслужващата и обслужваната фирма се извършва във виртуалното пространство. Благодарение на това времето и разстоянието вече не са фактори .
Клиенти могат да бъдат фирми и физически лица от цялата страна, като за осъществяването на връзката с обслужващата фирма не е нужна някаква специална подготовка по компютърни умения.
Необходим е само компютър, имащ връзка с глобалната мрежа (интернет) и скенер, за да се извърши следното:
1. Сканиране на първичните документи.
2. Качване на сканираните копия в папка от сайта.
3. Разпечатване на получените справки и документи.

Кои са предимствата на този вид услуга?
1. Спестявате поддържане на щат: „счетоводител”; „човешки ресурси”и всички произтичащи от наемането на персонал субективни фактори.
2. Отпада неприятното задължение да се разнасят папки с документи до счетоводната кантора.
3. Разполагате с цялата информация по всяко време от денонощието и от всяка точка на света.
4. Пестите време за посещение на държавните институции за подаване на справки и декларации.
5. Имате възможност да вземате информирани решения по управлението на човешките ресурси.

Как да станете наш клиент?
1. Свържете се с нас чрез Контактната ни форма или се обадете на тел.: 032/586080, моб.тел.: 0882933522 за да уговорим среща в удобно за вас време и място, на която да обсъдим вашите индивидуални, съобразени с бизнеса ви изисквания.
2. Заедно ще създадем най-подходящия за вас пакет от счетоводни услуги.
3. Ще ви предоставим Договор за счетоводно обслужване, в който ще опишем какво точно ще направим за вас и при какви цени на услугите. Цените ще бъдат съобразени с вашите възможности и няма да бъдат по-високи от посочените в Ценовата ни листа.
4. Ще ви помогнем да си направите профил (регистрация) в нашия сайт, чрез който ще ни изпращатате вашите сканирани документи и ще получавате необходимите ви справки.
5. Ще определим индивидуален счетоводител от нашия екип, който ще бъде на ваше разположение за всякакви въпроси.
6. Това е всичко!
Благодарим ви, че ни избрахте! www.atlaskonsult.com

Желаете да се консултирате с нас или имате бизнес запитване?

Свържете се с нас!

E-mail: еfinance.office@gmail.com