АТЛАС ФИНАНС ЕАД – Застрахователен агент на ДЗИ

Днес, 25.10.2011г., в АТЛАС ФИНАНС ЕАД бе получен екземпляр от подписания на 14.10.2011г. Договор за застрахователно агентство между ДЗИ – Общо застраховане ЕАД като застраховател и АТЛАС ФИНАНС ЕАД като Застрахователен агент. Съгласно подписания договор Застрахователният агент АТЛАС ФИНАНС ЕАД ще сключва и посредничи при сключването на застрахователни договори с физически и юридически лица, в съответствие с предоставените му права и лимити, а именно:

1.Застраховки от група “Злополука”:

1.1.Застраховка “Злополука и заболяване”.

1.2.Доброволна застраховка “Злополука на лицата в превозните средства”.

1.3.Задължителна застраховка “Злополука на пътниците в обществения транспорт”.

2.Застраховки от група “Помощ при пътуване”:

2.1.Комплексна туристическа – покритие Хотел, Билет+, Туризъм в България, Задължителна медицинска застраховка на чужденци в България.

2.2.Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс ДЗИ ЗП.

2.3.Медицински разходи и злополука на често пътуващи в чужбина лица с осигурен асистанс – мултитравел.

2.4.Краткосрочна медицинска застраховка при пътуване в чужбина с осигурен асистанс.

3.Застраховки от група “Отговорности”:

3.1.Професионални отговорности.

3.2.Обща гражданска отговорност.

4.Застраховки от група “Имущество”:

4.1.Индустриален пожар вкл. и Кражба.

4.2.Пожар и други опасности и продукти базирани на нея, вкл. и Кражба.

4.3.Технически застраховки.

5.Застраховки от група”Земеделски култури и животни”:

5.1.Застраховки на земеделски култури.

5.2.Застраховка на животни.

6.Застраховки от група “Автомобилни и транспортни застраховки”:

6.1.Автомобилна застраховка “Каско+”.

6.2.Карго и други транспортни застраховки.

6.3. Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”.

 Вашият коментар