АТЛАС ФИНАНС ЕАД получи лицензия от БНБ

На 07.12.2011 г. Атлас Финанс ЕАД получи Удостоверение №BGR00266 за вписване на дружеството като финансова институция в Регистъра на БНБ по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции. Съгласно получената лицензия, Атлас Финанс ЕАД ще извършва дейност по чл. 2, ал.2, т.11 от ЗКИ, а именно: Kонсултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия.Вашият коментар