Встъпителен баланс на “Атлас Финанс” ЕАД към 30.11.2009 г.Вашият коментар