Гинка Петрова Милушева-Калайджиева беше вписана като представител на КТИ АД в СД на „Атлас Финанс“ АД

На 15.07.2014г. с номер на вписване 20140715111647 Гинка Петрова Милушева-Калайджиева беше вписана като представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД – ю.л. Изпълнителен директор и представляващ “Атлас Финанс” АД. Със същото вписване е вписан и Венелин Красимиров Йорданов, като изпълнителен директор и представляващ “Атлас Финанс” АД. Дружеството продължава да се представлява пред трети лица от Корпорация за технологии и иновации АД, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Гинка Петрова Милушева-Калайджиева – заедно и поотделно и Венелин Красимиров Йорданов – заедно и поотделно.

Актуално състояние на “Атлас Финанс” АДВашият коментар