Годишен финансов отчет на “Атлас Финанс” АД за 2014 г.