Годишен финансов отчет на “Атлас Финанс” АД за 2015 г.