Годишен финансов отчет на “Етик Финанс” АД за 2018 г. – одитиранВашият коментар