Информация по чл.79 ,ал. 4 от ЗППЦК (еквивалент на проспект) План за преобразуване на КТИ Съединение АД