Нов директор за връзки с инвеститорите

От 15.08.2011г. Гинка Петрова Милушева-Калайджиева е освободена, а Петранка Димитрова Иларионова е назначена за Директор за връзки с инвеститорите на Атлас Финанс ЕАД, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 27А, тел.:032 586016, 0882 933522, E-mail: pilarionova@gmail.comВашият коментар