Петър Наньов Троплев беше заличен в ТР като представител на КТИ АД в СД на “Атлас Финанс” АД

Днес, 16.06.2014г. с номер на вписване 20140616121535 Петър Наньов Троплев беше заличен в ТР като представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД – ю.л. Изпълнителен директор и представляващ Атлас Финанс АД. Дружеството продължава да се представлява пред трети лица от Корпорация за технологии и иновации АД, представлявано от Петър Нейчев Нейчев.

Актуално състояние на “Атлас Финанс” АДВашият коментар