Покана за свикване на Извънредно ОСА на “Атлас Финанс” АД на 25.10.2016 г.

На 25.10.2016г. от 11:00 ч. ще се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Атлас Финанс“ АД. Покана и Материали по Дневния ред:

1_pokana_af_iosa_2016

2_proekt_ustav_af_ef_2016

3_primerno_palnomoshtno_iosa_af_ef_2016

4_protokol_sd_af_iosa_2016Вашият коментар