Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Етик Финанс” АД

В Търговския регистър беше вписана Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Етик Финанс” АД на 27.06.2019г. от 12:00 часа в гр.Пловдив, бул. “Христо Ботев” 27А.

Покана и материали по дневния ред:

01_Pokana_2019_EF

1_God_Dokl_Dein_EF_2018

2_Doklad DVI_EF_2018

3_Oditorski_doklad_EF_2018

4_Doklad_na_Oditnia_komitet_EF

5_1_GFO_MSS_EF_2018

5_2_Belejki_GFO_EF_2018

Primerno_palnomoshtno_EF_2019Вашият коментар