Програма за преструктуриране на капитала на “Етик Финанс” АД

Днес, 20.01.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на “Етик Финанс” АД се прие Програма за преструктуриране на капитала на дружеството и План за действие с индикативен график за изпълненинието му.

Protokol SD EF

Programa EFВашият коментар