Промяна в наименованието на “Атлас Финанс” АД и нов устав

На 04.11.2016г. с номер на вписване 20161104111902 в Търговския регистър беше вписана промяната на фирмата на дружеството от Атлас Финанс АД на Етик Финанс АД и промени в Устава на дружеството. Със същото вписване беше променен предмета на дейност на дружеството, а именно: “Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.” Вписването на промяната е в резултат на решението на Извънредното общо събрание на акционерите на Атлас Финас АД, проведено на 25.10.2016г.

Актуално състояние на “Етик Финанс” АД

Устав на “Етик Финанс” АДВашият коментар