Промяна в представителството на “Етик Финанс” АД

Промяна в представителството на “Етик Финанс” АД

На 04.10.2018 г. с номер на вписване 20181004143836 Дойчин Генов Ангелов  беше вписан  като представител по чл. 234, ал. 1 от ТЗ за изпълнение на задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД като ю.л. Изпълнителен директор на Етик Финанс АД. В резултат на вписванетоЕтик Финанс АД ще се представлява пред трети лица от представителите на Корпорация за технологии и иновации АД от Петър Нейчев Нейчев, Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, Георги Христов Палешников и  Дойчин Генов Ангелов и от Венелин Красимиров Йорданов – ЗАЕДНО И ПО ДВАМА.

Aktualno_EF_05102018Вашият коментар