Промяна в представителството на “Етик Финанс” АД

Промяна в представителството на “Етик Финанс” АД

На 21.09.2017г. с номер на вписване 20170921171450 в Търговския регистър Георги Христов Палешников и Гинка Петрова Милушева-Калайджиева бяха вписани като представители по чл.234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД за изпълнение на задълженията му като ю.л. член на СД и представляващ Етик Финанс АД.
КТИ АД ще се представлява в СД на Етик Финанс АД от Петър Нейчев Нейчев – самостоятелно, а от Георги Христов Палешников и Гинка Петрова Милушева-Калайджиева – заедно.
Със същия номер на вписване 20170921171450 в Търговския регистър беше вписана промяната в начина на представляване на Етик Финанс АД пред трети лица, а именно беше вписано, че Етик Финанс АД ще се преставлява от Петър Нейчев Нейчев – самостоятелно, а от Георги Христов Палешников, Гинка Петрова Милушева-Калайджиева и Венелин Красимиров Йорданов – по двама.

Aktualno_EF_25092017Вашият коментар