Промяна в Съвета на Директорите на Етик Финанс АД

Промяна в Съвета на Директорите на Етик Финанс АД

На 14.05.2019г. с номер на вписване 20190514114856 Елка Василева Стаменова беше вписана като представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон за изпълнение на задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на изпълнителен член на Съвета на директорите на Етик Финанс АД. Със същия номер на вписване Дойчин Генов Ангелов беше заличен като  представител на Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на изпълнителен член на Съвета на директорите на Етик Финанс АД

В резултат на вписването, Корпорация за технологии и иновации АД ще се представлява в СД на Етик Финанс АД от Петър Нейчев Нейчев, Георги Христов Палешников, Гинка Петрова Милушева-Калайджиева и Елка Василева Стаменова – ЗАЕДНО И ПО ДВАМА.

ЕТИК ФИНАНС АД ще се представлява пред трети лица от представителите на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД и ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ по следния начин: от Петър Нейчев Нейчев, Георги Христов Палешников, Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, Елка Василева Стаменова и Венелин Красимиров Йорданов – ЗАЕДНО И ПО ДВАМА.

Актуално_ЕФ_15052019Вашият коментар