Промяна в Управителния съвет на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД

Днес, 28.04.2011г. с номер на вписване 20110428100323 в Търговския регистър СИЛВИЯ ХАРИТИНОВА МИЛЕВА бе заличена като член на Управителния съвет на Атлас Финанс ЕАД. Със същия номер на вписване ОГНЯН ГАТЕВ ДЕЧЕВ бе вписан като член на Управителния съвет на дружеството. Управителният съвет на Атлас Финанс ЕАД продължава дейността си в състав от четири лица: Димитър Костадинов Гишин, Венелин Красимиров Йорданов, Росица Иванова Хубенова и Огнян Гатев Дечев.Вашият коментар