Промяна в Управителния съвет на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД

Днес, 21.06.2011г., с номер на вписване 20110621114708 в Търговския регистър Росица Иванова Хубенова бе заличена като член на УС на Атлас Финанс ЕАД. Управителния съвет продължава дейността си в състав от три лица, както следва: Димитър Костадинов Гишин, Венелин Красимиров Йорданов и Огнян Гатев Дечев.Вашият коментар