Промяна в Управителния съвет на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД

Днес, 23.08.2011г., с номер на вписване 20110823104639 в Търговския регистър Огнян Гатев Дечев бе заличен като член на Управителния съвет на Атлас Финанс ЕАД. Със същия номер на вписване Гинка Петрова Милушева-Калайджиева бе вписана  като нов член на УС. Управителният съвет на Атлас Финанс ЕАД продължава дейността си в състав от три лица, както следва: Димитър Костадинов Гишин, Венелин Красимиров Йорданов и Гинка Петрова Милушева-Калайджиева.Вашият коментар