Промяна в Управителния съвет на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД

Днес, 03.12.2010г. в Търговския регистър Верка Геогиева Илиева бе заличена като член на Управителния съвет на Атлас Финанс ЕАД. Управителния съвет на дружеството продължава дейността си в състав от четири лица, както следва: Димитър Костадинов Гишин, Венелин Красимиров Йорданов, Силвия Харитинова Велчева и Росица Иванова Хубенова.Вашият коментар