Промяна в управлението на „Етик Финанс“ АД

Промяна в управлението на „Етик Финанс“ АД

„Днес, 29.05.2020 г., с номер на вписване 20200529103522 в Търговския Регистър, Гинка Петрова Милушева-Калайджиева бе заличена като представител по чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ, на Корпорация за Технологии и Иновации АД в Съвета на Директорите и законен представител на Етик Финанс АД.

Отново днес, 29.05.2020 г., с номер на вписване 20200529113326 в Търговския Регистър, Ангел Стоянов Механджийски бе вписан като Прокурист на Етик Финанс АД. Ангел Стоянов Механджийски ще представлява дружеството само заедно с Георги Христов Палешников.“

Prokura_EF_29.05.2020

Aktualno_EF_29.05.2020Вашият коментар