Протокол на едноличния собственик за приемане на ГФО 2011 г.

На 28.06.2012 год. в гр. Пловдив се проведе съвместно заседание на Надзорния и Управителния съвети на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД, ЕИК № 115086942, в качеството му на едноличен собственик на капитала на “АТЛАС ФИНАНС” ЕАД, ЕИК 201164403, на което бе приет Годишният финансов отчет на дружеството за 2011г., годишният доклад за дейността за 2011г., отчета на ДВИ, одиторският доклад, промяна в системата на управление и др:  ПротоколВашият коментар