Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Атлас Финанс” АД, 25.10.2016г.

Протокол  от Извънредното общо събрание на акционерите на “Атлас Финанс” АД, проведено на 25.10.2016г.

 Вашият коментар