Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на Атлас Финанс АД, проведено на 12.09.2014г

Протокол от ИОСА на Атлас Финанс АД, проведено на 12.09.2014г.

1_prot_iosa_af_2014

2_sp_akcioneri

3_palnomВашият коментар