Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на “Етик Финанс” АД, проведено на 02.03.2020г.Вашият коментар