Протокол от ОСА, проведено на 31.10.2012 г.Вашият коментар