Протокол от Редовното годишно ОСА на “Атлас Финанс” АД, проведено на 27.06.2016г.

Протокол  от Редовното годишно ОСА на “Атлас Финанс” АД, проведено на 27.06.2016г.Вашият коментар