Протокол от Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Етик Финанс“ АД, проведено на 15.07.2020 г.

Протокол от Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Етик Финанс“ АД, проведено на 15.07.2020 г.

Palnomoshtno_Stefan_Peev

Protokol_Mandatna_Komisia_EF_2020

Protokol_RGOSA_EF_2020

Spisak_akcioneri_EF_RGOSA_2020_bez_EGN

Zapoved_Mandatna_Komisia_EF_2020Вашият коментар