Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Етик Финанс” АД, 29.06.2018г.

Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Етик Финанс” АД, проведено на 29.06.2018г.

 Вашият коментар