Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район

В Eко хотел „Здравец“ се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на г-н Здравко Димитров, Областен управител на област Пловдив. На него  присъстваха представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ и представители на НПО.

На съвместното заседание  бе избран заместник-председател на РСР на ЮЦР за периода 01.01.2017 г.- 30.06.2017 г., през който председател ще е областният управител на област Смолян.

Г-жа Елица Михайлова началник отдел в дирекция „Жилищна политика“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството запозна присъстващите със задълженията на областните управители по отношение на процедурите, свързани с реализацията на Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради.

На заседанието бе представена  Последващата оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г. Съгласно Закона за регионалното развитие Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичането на периода на действие на НСРР.

По време на заседанието бяха представени от г-жа Станислава Ташева

мениджър в Общинска фондация „Пловдив 2019“ дейностите и мероприятията в Пловдив във връзка с „Европейска столица на културата 2019“

Г-н Недялко Славов – областен управител на област Смолян представи информация в изпълнение на решения на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район от заседание проведено в гр. Хисаря, касаещи развитието на Национална астрономическа обсерватория „Рожен“.

Г-н Димитър Гишин – член на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България запозна присъстващите  с дейностите на „Тех парк Оптела“ – гр. Пловдив и Индийския Институт за Хардуерни Технологии (ИИХТ), както и със създаването на етичен фонд за ИТ предприемачество (електронно лидерство).

Г-жа Марина Петкова – представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството информира присъстващите относно предстоящата четвърта процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.

Г-н Никола Гечев – директор Корпоративни продажби във Виваком  запозна присъстващите с иновативните телекомуникационни решения на Vivacom за българския град.

На съвместното заседание представители на управляващите органи на оперативните програми докладваха актуална информация, относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.

Регионалният съвет за развитие на Южен централен район прие информацията представена в Доклада за областното иновационно развитие на област Пловдив, допълващ Областната стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014-2020 г.

Докладът бе представен от г-жа Снежана Александрова – началник отдел в областна администрация Пловдив.

Г-жа Гинче Караминова  – областен управител на област Пазарджик докладва за проблем във връзка със затруднения достъп до обект от националната енергийна система ВЕЦ Сестримо. Състояние на общински път № 000098 с. Сестримо – ВЕЦ Сестримо и мерки за възстановяване на участък от него.

На съвместното заседание членовете  на РСР и РКК на ЮЦР подкрепиха важни решения за развитието на Района.

Източник: http://www.pd.government.bg/Вашият коментар