УВЕДОМЛЕНИЕ – Атлас Финанс АД с нов предмет на дейност

На 29.09.2014г. с номер на вписване 20140929162841 в Търговския регистър беше вписан новият предмет на дейност на Атлас Финанс АД, а именно: “Търговска дейност; финансови, икономически и правни консултации; маркетинг, реклама и PR услуги; дигитални медийни услуги, като услуги по интернет и електронен път с медийно съдържание, новини, финансова и икономическа информация и допълнителни услуги по електронен път; електронна търговия; издателска дейност; обучение по финансова грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; счетоводни услуги; разработване на проекти за бизнесмрежи; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона”. Със същия номер на вписване бяха вписани и промените в Устава на Дружеството.

Актуално състояние на “Атлас Финанс” АД

Устав на “Атлас Финанс” АДВашият коментар