Уведомление: Вписана покана за ИОСА на “Етик Финанс” АД на 02.03.2020г.

Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 02.03.2020 г. е обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър на 30.01.2020 г., с номер 20200130164404. Поканата е публикувана на корпоративната електронна страница на дружеството и е достъпна на адрес 

http://efinance.bg/wp-content/uploads/2020/01/1_Pokana_EF_IOSA_2020.pdf

Razpechatka_TR_EF

Uvedomlenie_KFN_EF_pokana IOS

 

 Вашият коментар