Уведомление за срок на оповестяване на финансовия отчет за 1-во тримесечие на 2020 г.Вашият коментар