УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.4 от ЗПЗФИ

Във връзка с предстоящата регистрация на АТЛАС ФИНАНС ЕАД като финансова институция по чл.3, ал.2 от ЗКИ на 27.10.2011г., в гр.София бе подписан Анекс, с който беше прекратен Договора за франчайзинг по продажба на лаптопи и компютри между АТЛАС ФИНАНС ЕАД, като франчайзополучател и Ардес Информационни Технологии ЕООД, като франчайзодател.

Изискванията на БНБ за дейността на финансовите институции наложиха прекратяването на договора за франчайзинг и продажбата на лаптопи и компютри от страна на АТЛАС ФИНАНС ЕАД.

Съгласно Чл. 13 от Наредба № 26 на БНБ основна дейност на финансова институция е налице, когато относителният дял на дейностите по издадения лиценз е не по-малко от 50 на сто от общата дейност на юридическото лице. Ако това обстоятелството не е налице повече от 6 месеца, БНБ заличава финансовата институция от регистъра по своя инициатива, освен ако заличаването вече не е било поискано от финансовата институция.Вашият коментар