Уведомление по чл.4 по ЗПЗФИ

Днес, 15.06.2011г. в „Атлас Финанс“  ЕАД постъпи информация от Корпорация за технологии и иновации Съединение АД – едноличен собственик на Дружеството, че …Вашият коментар