Увеличение на номиналната стойност на емитираните от Етик Финанс АД акции и намаляването на броя

Днес, 17.03.2020г. с номер на вписване 20200317143516 в Търговския регистър беше вписано увеличението на номиналната стойност на емитираните от Етик Финанс АД акции от 1.00 лев на 2.00 лева и намаляването на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при спазване на размера на капитала на дружеството от 9 595 108 лева. Със същия номер на вписване беше вписан в Търговския регистър и актуалния устав на дружеството, с изменения във връзка с номиналната стойност и броя на акциите на дружеството.

Aktualno_EF_17.03.2020

Ustav_EF_02032020Вашият коментар